ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΩΡΟΣ

+3027230 23270, +3027233 60215

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΟΥ

+3027230 23333, +3027230 23777, +3027230 23778, +3027233 60000

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

+3027230 22100, +3027230 22316

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

+3027230 22316

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

+3027230 22225

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

+3027230 22199

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

+3027230 31247, +302723022247

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

+3027230 27032

ALPHA BANK

+3027230 28317

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

+3027233 01900

Πρεσβείες & Προξενεια στην Ελλάδα

https://embassy.goabroad.com/embassies-in/greece