Με επιχορηγήσεις  συνολικού ύψους 1.047.000 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τις δράσεις Μουσείων και τον κλάδου των Εικαστικών. Το ποσό των 937.000 ευρώ διατίθεται για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού, ενώ το ποσό των 110.000 ευρώ αφορά σε προτάσεις έργων ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα για το 2021. Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων θα πρέπει να αναφέρεται ότι πραγματοποιούνται με επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ.

Δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 937.000 ευρώ και αιγίδας κατά περίπτωση αφορά 39 προτάσεις για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 21ης Απριλίου 2021.
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην πρόσκληση και είναι τα ακόλουθα:
1. Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων.
2. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης σε καθορισμένο χρόνο.
3.Το περιεχόμενο της πρότασης, η καλλιτεχνική αρτιότητά της και η εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων.
4. Η συνάφεια πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους.
5. Η αξιοποίηση καινοτόμων μουσειακών εφαρμογών και προγραμμάτων.
6. Η δημιουργική διαχείριση των περιορισμών που θέτει η ψηφιακή πολιτιστική παραγωγή.
7. Ο βαθμός χρήσης ψηφιακών μέσων.
8. Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου/δράσης.
9. Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός.
10. Η συνολική πολιτισμική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα, της ομάδας καθώς και των επιμέρους συντελεστών που τη συγκροτούν στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού αλλά και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα.
11. Η δυνατότητα διάδρασης με το κοινό.

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λήφθηκε υπόψη ως βασικό κριτήριο και η ρεαλιστική τους υλοποίηση κατά τη δυσχερή συγκυρία της πανδημίας του κορονοϊού.


Προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα

Με το ποσό των 110.000 ευρώ επιχορηγούνται συνολικά δεκαέξι (16) φορείς, στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021 για προτάσεις ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα για το 2021.
Στην πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ ανταποκρίθηκαν συνολικά και εμπρόθεσμα είκοσι οκτώ (28) φορείς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι 16 φορείς θα λάβουν επιχορήγηση της τάξεως των 5.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ 

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Leave a Comment