Στο “αέρα” βρίσκεται η παράκαμψη της Πύλου, καθώς δεν έχει πρόσφατη μελέτη οδοποιίας ούτε εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή σε ερώτηση του βουλευτή Μίλτου Χρυσομάλλη.

Υπενθυμίζουμε ότι στον “αέρα” βρίσκεται επίσης και η παράκαμψη της Γιάλοβας, καθώς το κόστος κατασκευής της αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου αδυνατεί να χρηματοδοτήσει ένα τόσο ακριβό έργο.

Αν στο χάρτη των εκκρεμοτήτων προστεθούν ο αυτοκινητόδρομος Καλό Νερό – Τσακώνα που παραμένει στα χαρτιά και το τμήμα Τζάνε – Καλαμάκι που κινδυνεύει να μείνει ημιτελές επειδή απαιτούνται επιπλέον 20 εκ. ευρώ, γίνεται κατανοητό πως οι δρόμοι της Μεσσηνίας παραμένουν ζητούμενο παρά τις υποσχέσεις του εκάστοτε υπουργού και περιφερειάρχη.

Για το δρόμο Καλαμάτα – Ριζόμυλος ο κ. Καραμανλής στη γραπτή απάντησή του υποστηρίζει ότι δεν είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, γεωτεχνικές μελέτες και μελέτη για το συνδετήριο δρόμο με τη Μεσσήνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην απάντησή του ο κ. Καραμανλής αναφέρει πως η λύση της παραλιακής όδευσης “φημολογείται ότι υποστηρίζεται από τοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα”. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον υπουργό “το κόστος των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στη λύση του υφιστάμενου δρόμου εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερο από τη λύση της νέας παραλιακής χάραξης”.

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Καραμανλή στην ερώτηση του κ. Χρυσομάλλη:

“Επί του γενικότερου θέματος της ερώτησής σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Βρίσκεται σε εξέλιξη από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών η διαδικασία του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την υλοποίηση του μεγάλου οδικού έργου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, που θα κατασκευαστεί με Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
  2. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της εθνικής οδού Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα: Το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ., το τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος μήκους 25,7 χλμ. και το τμήμα Πύλος – Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ. Έχει ήδη ξεκινήσει η Β.Ι φάση του διαγωνισμού με τη συμμετοχή των πέντε προεπιλεγέντων και έχει προγραμματιστεί η έναρξη της διεξαγωγής του ανταγωνιστικού διαλόγου. 4. Το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος περιλαμβάνει -ανάμεσα σε άλλα- τη βελτίωση και αναβάθμιση περίπου 9,5 χλμ. υφιστάμενης οδού, την κατασκευή νέας οδού περίπου 7 χλμ., καθώς και την κατασκευή αναβαθμισμένου παράπλευρου οδικού δικτύου 19,4 χλμ.

Επί των τεθέντων:

1ον) Για το θέμα της ενδεχόμενης διαφοροποίησης του κόστους του έργου κατά τη διαδικασία εκπόνησης των οριστικών μελετών. Για το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος οι οριστικές μελέτες θα εκπονηθούν κατά την περίοδο κατασκευής από τον Ι.Φ.Σ. και θα εγκριθούν από τον ανεξάρτητο μηχανικό. Τόσο οι δαπάνες εκπόνησης οριστικών μελετών, καθώς και των υπηρεσιών του ανεξάρτητου μηχανικού συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του έργου. Επίσης, με βάση την προβλεπόμενη κατανομή των κινδύνων στη σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ. μεταξύ Δημοσίου και παραχωρησιούχου, ο τελευταίος αναλαμβάνει πλήρως τον κατασκευαστικό κίνδυνο του έργου, στον οποίο φυσικά περιλαμβάνεται και η διαφοροποίηση του κατασκευαστικού κόστους κατά τη φάση εκπόνησης των οριστικών μελετών. Συνεπώς η οποιαδήποτε αύξηση του κατασκευαστικού κόστους δεν βαρύνει το Δημόσιο ούτε μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη πόρων. Αντιθέτως, μάλιστα, κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επισημανθεί, η λύση της παραλιακής όδευσης -η οποία φημολογείται ότι υποστηρίζεται από τοπικά επιχειρηματικά συμφέροντα- ενέχει σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο διαφοροποίησης του εκτιμώμενου κατασκευαστικού κόστους κατά την φάση εκπόνησης των οριστικών μελετών. Και τούτο διότι για την παραλιακή όδευση δεν υφίστανται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που αφορούν σε αναλύσεις ευστάθειας και σε έλεγχο του εδάφους θεμελίωσης των επιχωμάτων για καθιζήσεις, δυνατότητα ρευστοποίησης και ευστάθεια πρανών επιχωμάτων. Η πρόβλεψη που έχει περιληφθεί για το υπόψη θέμα στη μελέτη, αφορά σε εξυγίανση εδάφους σε βάθος της τάξης 1,00 μ., η οποία κρίνεται παντελώς αναιτιολόγητη και αβάσιμη με δεδομένο μάλιστα ότι το ύψος των επιχωμάτων θα πρέπει να αυξηθεί επί πλέον λόγω του γεγονότος ότι η παραλιακή όδευση υλοποιείται σε κατακλυζόμενη περιοχή παλαιών ορυζώνων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών (αριθμ. Ι-4Π08-Χ1-50-09_11/ Ιανουάριος 2017). Αυτό που θα πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η παραλιακή χάραξη, η οποία αποτελεί ένα μοντέλο ανάπτυξης παλαιότερων δεκαετιών χωρίς καμία απολύτως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και δεδομένου ότι αφορά σε υλοποίηση νέου δρόμου, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτεταμένων γεωτεχνικών ερευνών που προαναφέρθηκαν και θα καταδείξουν τη δυνατότητα υλοποίησης της χάραξης, ώστε οι τεχνικοί σύμβουλοι των δανειστών να πεισθούν για το κατασκευαστικό κόστος του έργου. Επίσης και σε ό,τι αφορά την παραλιακή όδευση θα πρέπει να επισημανθεί ότι: 1. Στο κατασκευαστικό κόστος της περιλαμβάνεται μία και μόνο κάθετη σύνδεση με τον υφιστάμενο δρόμο Καλαμάτα – Ριζόμυλος (στην περιοχή του αεροδρομίου Καλαμάτας), η οποία δεν είναι αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά. 2. Δεν περιλαμβάνεται στο κατασκευαστικό κόστος της και ούτε έχει μελετηθεί η συνδετήρια οδός με την πόλη της Μεσσήνης.

2ον) Δαπάνη απαλλοτριώσεων. Οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την αναβάθμιση του υφιστάμενου άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος προσδιορίζονται, με βάση τον πίνακα 6.10 της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συνολικά σε 632 περίπου στρέμματα που αφορούν αποκλειστικά σε ιδιωτικές εκτάσεις. Η εκτίμηση της αξίας των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων μετά των συστατικών τους θα γίνει από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο του υπουργείου Οικονομικών. Η δαπάνη των καταβλητέων αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων θα προσδιοριστεί με αποφάσεις του Εφετείου Καλαμάτας. Η παραλιακή χάραξη προϋποθέτει την απαλλοτρίωση έκτασης της τάξης άνω των 900 στρεμμάτων (χωρίς τη σύνδεση με τη Μεσσήνη). Σε ό,τι αφορά το κόστος των απαλλοτριώσεων, στην περίπτωση της παραλιακής χάραξης θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι με βάση τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ν. 2882/2001) το τεκμήριο της αυταποζημίωσης είναι μαχητό. Με βάση την εμπειρία στο τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα (που έχει ανάλογα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με την παραλιακή χάραξη) σε μεγάλο μέρος των ιδιοκτησιών άρθηκε δικαστικά το τεκμήριο της αυταποζημίωσης, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Δημοσίου. Συνεπεία όλων των ανωτέρω είναι προφανές ότι το κόστος των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στη λύση του υφιστάμενου δρόμου εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερο από τη λύση της νέας παραλιακής χάραξης.

3ον) Αιτήματα και παρατηρήσεις Δημοτικών Συμβουλίων Καλαμάτας και Μεσσήνης. Το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών θα εξετάσει τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου από τα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης. Όσες από αυτές κριθούν εύστοχες θα περιληφθούν στις υποχρεώσεις του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης της τελικής φάσης του διαγωνισμού.

4ον) Παράκαμψη περιμετρικής οδού Πύλου. Για την περιμετρική οδό της Πύλου δεν υφίσταται πρόσφατη μελέτη οδοποιίας ούτε εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Το θέμα της περιμετρικής οδού θα συζητηθεί κατά τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου με στόχο να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου με άσκηση δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους του Δημοσίου”.

Πηγή : eleftheriaonline.gr

Leave a Comment