Την Τετάρτη 14/12

ΠΥΛΟΣ. Ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές ότι, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 14.12.2022 ημέρα Τετάρτη, ως κάτωθι:

  • Στην Ίκλαινα, στο Πισάσκι, στο Πετροχώρι, στο Ρωμανό και στο Costa Navarino του Δήμου Πύλου – Νέστορος , από ώρα 09:00 έως 12:00.
  • Στο Ελαιόφυτο , του Δήμου Πύλου – Νέστορος , από ώρα 09:00 έως 14:30
  • Στο Κορυφάσιο , του Δήμου Πύλου-Νέστορος , από ώρα 09:00 έως 15:00.

Προσοχή! Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Leave a Comment