Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έκτασης 24.273 τ.μ. έχει κτιστεί σε εμβαδόν οικοπέδου 43.000 τ.μ.

Περιλαμβάνει το κυρίως κτίριο, το κτίριο της Ψυχιατρικής Μονάδας και τα επί μέρους Βοηθητικά κτίσματα. Το κυρίως κτίριο αποτελείται από 5 βασικές στάθμες και τις απολήξεις κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων στο δώμα του κτιρίου και διαχωρίζεται σε 8 στατικά ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα με αρμούς διαστολής πλάτους 5 εκ. Το κυρίως κτίριο, ευρίσκεται σε 5 στάθμες και η Ψυχιατρική Μονάδα αποτελεί ξεχωριστό ισόγειο κτίριο με διάδρομο σύνδεσης με την 2η στάθμη.

Τα βοηθητικά επί μέρους κτίρια είναι:

 • Θυρωρείο κυρίας εισόδου και αναμονής επισκεπτών
 • Θυρωρείο εισόδου Επειγόντων Περιστατικών
 • Ενιαία κατασκευή που περιλαμβάνει τις δεξαμενές νερού, το αντλιοστάσιο, τις δεξαμενές καυσίμων, το συνεργείο αυτοκινήτων, τους χώρους για τα ιατρικά αέρια και τους χώρους μετασχηματιστών, υψηλής τάσης, ΔΕΗ και Η/Ζ.
Επιφάνειες κτιρίωνΚύριοι χώροιΗμιϋπαίθριοιΒοηθητικοί
Κυρίως Κτίριο20.4091.3731.276
Ψυχιατρική Μονάδα1.165
Βοηθητικά Κτίρια50300
Σύνολο21.574 m21.423 m21.576 m2

Οι κλίνες του Νοσοκομείου κατανέμονται ως εξής:

Παθολογικός ΤομέαςΚλίνες
Α΄Παθολογικό Τμήμα36
Β’Παθολογικό Τμήμα40
Καρδιολογικό Τμήμα30
Μονάδα Εμφραγμάτων6
Παιδιατρικό Τμήμα29
Νεογνών4
Σύνολο Παθολογικού Τομέα145
Χειρουργικός ΤομέαςΚλίνες
Αγγειοχειρουργικό Τμήμα4
Χειρουργικό Τμήμα40
Γυναικολογικό-Μαιευτικό Τμήμα22
Ορθοπεδικό Τμήμα24
Ουρολογικό Τμήμα10
Οφθαλμολογικό Τμήμα10
ΩΡΛ Τμήμα10
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας6
Σύνολο Χειρουργικού Τομέα126
Ψυχιατρικός ΤομέαςΚλίνες
Ψυχιατρικό Τμήμα12
Σύνολο Ψυχιατρικού Τομέα12
ΜονάδεςΚλίνες
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας16
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού20
Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας9
Σύνολο45
Γενικό Σύνολο Κλινών328

Ο περιβάλλων χώρος του Νοσοκομείου διαμορφώνεται κηποτεχνικά και περιλαμβάνει δύο εισόδους με θυρωρεία, αυλή τροφοδοσίας και χώρους στάθμευσης 237 θέσεων. Η δαπάνη ανέγερσης του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 10 δις περίπου. Το Νοσοκομείο θεμελιώθηκε στις 21/5/89 και μέχρι το 1990 κατασκευάστηκε μόνο ο φέροντας Οργανισμός του Νοσοκομείου. Το 1990 – 1994 ουδεμία εργασία και πρόοδος έγινε για την κατασκευή του Νοσοκομείου. Με τις αρ. πρωτ. Υ4α/2687/Φ14/102/95, Υ4α/5905/Φ14/102/95 και Υ4α/7410/ Φ14/102/95 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ανατίθεται:

 • Το έργο της ολοκλήρωσης της κατασκευής.
 • Της προμήθειας του βασικού Ιατρικού Εξοπλισμού.
 • Της προμήθειας του Ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην ΔΕΠΑΝΟΜ, η οποία αναθέτει το συνολικό έργο στις Εταιρείες «ΖΕΥΣ-ΤΕΒ-VΑΜΕD ENGINEERING» με την υπογραφή σύμβασης την 12.1.1996 και συμβατική υποχρέωση αποπεράτωσης έργου 12.1.1999.

Τον Φεβρουάριο του 2000 μεταφέρονται στο Νέο Νοσοκομείο η Διοικητική – τεχνική Υπηρεσία. Η μεταφορά του παλαιού Νοσοκομείου στις εγκαταστάσεις του Νέου πραγματοποιείται από τις 10/6/2000 έως τις 19/6/2000. Από τις 19/6/2000 λειτουργεί μονίμως το Νέο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας υπηρετούν 142 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (μόνιμοι ιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί). Στην Νοσηλευτική και Διοικητική υπηρεσία υπηρετούν 636 υπάλληλοι.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας λειτουργούν Ιατρικά Εργαστήρια, ως ακολούθως:

 • Βιοχημικό, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Μικροβιολογικό, Σταθμός Αιμοδοσίας και Αιματολογικό εργάζονται κάθε ημέρα σε τρεις βάρδιες (7:00-15:00, 15:00-23:00 και 23:00-7:00). Στην απογευματινή και βραδινή βάρδια αντιμετωπίζονται μόνο τα επείγοντα περιστατικά.
 • Το Ακτινολογικό εργαστήριο δέχεται εξωτερικούς ασθενείς εκάστη Τρίτη και Πέμπτη κατόπιν ραντεβού και κατά τις ώρες 8:00 –14:30, 14:30 – 23:00 και 23:00 – 8:00. Στην απογευματινή και βραδινή βάρδια αντιμετωπίζονται μόνο έκτακτα περιστατικά.
 • Ο Αξονικός Τομογράφος αντιμετωπίζει μόνο έκτακτα περιστατικά των Εξωτερικών ασθενών και εργάζεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 μέχρι 14:30.
 • Το τμήμα Υπερήχων δέχεται εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες, από 8:00 μέχρι 14:30. Στην απογευματινή και βραδινή βάρδια αντιμετωπίζονται μόνο έκτακτα περιστατικά.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί όλο το 24ωρο χωρίς ραντεβού και αντιμετωπίζει περιστατικά που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση. Στην Νότια είσοδο του Νοσοκομείου λειτουργεί η Γραμματεία του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών μέχρι 10:00 μ.μ , που ταυτόχρονα παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Παρακαλούνται οι πολίτες και οι ασθενείς για επείγοντα περιστατικά να μην απευθύνονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Βόρεια είσοδος), αλλά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Νότια είσοδος).

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας γνωρίζουμε ότι το ωράριο επισκέψεων που ισχύει είναι:

 1. 12:00 – 14:00 πρωϊνό
 2. 17:00 – 20:00 (χειμερινό)
 3. 18:00 – 21:00 (θερινό)
 • Κατά τις ώρες αυτές επιτρέπεται η είσοδος 2-3 επισκεπτών ανά ασθενή και δεν επιτρέπονται προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στους θαλάμους των ασθενών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των ασθενών με τους συγγενείς – επισκέπτες. Τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται η παραμονή ενός (1) συνοδού για κάθε ασθενή που θα εφοδιάζεται με ειδική κάρτα από την προϊσταμένη του τμήματος.
 • Κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια αρμόδιος υπάλληλος του Νοσοκομείου θα υπενθυμίζει την τήρηση του επισκεπτηρίου και θα έχει την ευθύνη μαζί με τις προϊστάμενες των τμημάτων για την εφαρμογή του μέτρου.
 • Η νότια είσοδος των επειγόντων περιστατικών θα είναι ανοικτή όλο το 24ωρο. Τα οχήματα του προσωπικού καθώς και τα οχήματα που διακομίζουν επείγοντα περιστατικά θα ελέγχονται από το προσωπικό του θυρωρείου κατά την είσοδό τους. Η βόρεια είσοδος του Νοσοκομείου θα είναι ανοικτή τις πρωινές ώρες από 7:30 έως 15:30 για την εξυπηρέτηση των πολιτών που απευθύνονται στα τακτικά Εξωτερικά ιατρεία, καθώς και για το προσωπικό που εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
 • Οι επισκέπτες επιτρέπεται να σταθμεύουν τα Ι.Χ. μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους δεξιά και αριστερά της βόρειας εισόδου. Το προσωπικό του Νοσοκομείου επιτρέπεται να σταθμεύει τα Ι.Χ. στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός του Νοσοκομείου όχι όμως στο ισόγειο, όπου δύναται να σταθμεύουν μόνο οι προμηθευτές που συναλλάσσονται με το Νοσοκομείο και τα Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές.
 • Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα γίνεται γνωστό στους χώρους του Νοσοκομείου το ωράριο του επισκεπτηρίου καθώς επίσης και η απαγόρευση του καπνίσματος.

https://www.nosokomeiokalamatas.gr/

Leave a Comment